Werken bij | Veelgestelde vragen | Contact

Spelend leren

Spelend leren

Jonge kinderen ontdekken de wereld om hen heen op basis van spel. Ze spelen situaties na, lopen daarbij tegen problemen aan die opgelost moeten worden en bedenken met hun fantasierijke brein de meest bijzondere oplossingen! Tijdens dit spelen hebben de kinderen plezier en is de betrokkenheid groot. Dit ‘Spelen Leren’ staat dan ook centraal bij ons onderwijsaanbod voor de kleuters, waarbij we samen met de kinderen, rondom een thema, ons onderwijs vormgeven. 

 

Hoe gaan we met thema's om?

Zo bouwen we bijvoorbeeld bij het thema Kunst de themahoek om tot atelier. Hierin gaan de kinderen aan de slag om hun eigen kunst te maken. Elke week wordt een andere kunstenaar in de spotlightsgezet en op deze manier komen verschillende technieken aan bod. Met een beetje geluk kent één van de kinderen een echte kunstenaar, die iets kan komen vertellen in de klas of bij wie we in het atelier mogen kijken. Een bezoek aan een museum is ook een passend uitje. Naast het zelfgemaakte atelier maken we namelijk een museum, waar we de in het atelier gemaakte kunstwerken tentoonstellen. De kinderen uit de huishoek mogen een bezoek brengen aan dit museum, kopen een kaartje, krijgen een rondleiding en kopen misschien wel wat in de museumwinkel. Als afsluiting van het thema worden de ouders uitgenodigd op een veiling, om op de kunstwerken van hun kinderen te bieden.

 

Het volgende thema krijgt weer een geheel andere invulling. Het atelier is dan ineens een postkantoor,waar de kinderen brieven kunnen sturen naar hun vriendjes, als onderdeel van het thema Vriendschap. Op deze wijze creëren we samen met de kinderen een rijke leeromgeving. 

 

Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling

Spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. In hun spel spelen ze de echte wereld na en verwerken ze gebeurtenissen uit hun jonge leven. Ze werken aan hun motoriek, cognitie, taal-,reken-, sociaal-emotionele en expressieve ontwikkeling. Dit samen zorgt ervoor dat jonge kinderen hun probleemoplossend vermogen vergroten.  Het spelend leren sluit dan ook goed aan bij onze Daltonvisie, want juist door spel leer je dingen als verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en zelfstandigheid tonen, wat dan weer belangrijke kernwaarden zijn binnen het Daltononderwijs.