Werken bij | Veelgestelde vragen | Contact

Dalton

Dalton onderwijs

Daltononderwijs kenmerken

Daltononderwijs is geen methode of systeem. Het is een praktisch onderwijsplan waarbij er vijf pijlers/ kernwaardes centraal staan:

1. Vrijheid en Verantwoordelijkheid

2. Samenwerken

3. Zelfstandigheid

4. Effectiviteit

5. Reflectie

 

'Dalton is a way of life'

Wat is daltononderwijs?

Daltononderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs waarin de keuzevrijheid van het kind en de zelfstandigheid van het kind centraal staan. Daarbij is samenwerking tussen kinderen onderling erg belangrijk. De grondlegster van daltononderwijs is Helen Parkhurst, die begin vorige eeuw van het demotiverende luisteronderwijs af wilde. Zij stelde elk kind in staat om eigenaar te worden over het eigen leerproces, door te werken met differentiatie, leerdoelen en week en maandtaken. 

 

Het Tangram is een daltonschool in beweging, altijd in ontwikkeling. De school bepaalt zelf het ambitieniveau en de bijbehorende invulling. Elke daltonschool stelt daarom zelf haar grenzen in de mate waarin principes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie op een efficiënte, doelmatige manier gestalte krijgen en geborgd worden. Het is dalton eigen, dat scholen daarbij keuzes maken en die keuzes ook kunnen verantwoorden en uitdragen.

Voor meer informatie over daltononderwijs verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse dalton Vereniging.