Werken bij | Veelgestelde vragen | Contact

Welkom bij Het Tangram!

Wie zijn wij?

Het grote Tangram team bestaat uit ongeveer zeventig zeer enthousiaste mensen. Zij werken samen hard aan de verdere ontwikkeling van onze mooie daltonschool. Wij hebben veel kwaliteit in huis en daar zijn wij trots op! Wist je dat wij naast lieve juffen ook veel meesters op school hebben? Dat is voor een basisschool best bijzonder. De grootte van de school maakt dat het personeelsbeleid gericht is op verbinding maken en houden, met het oog op het ononderbroken proces van onze leerlingen.

Identiteit

Het Tangram is een katholieke school en wil vanuit deze levensovertuiging het onderwijs inhoud geven. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde en die vinden we in onze katholieke identiteit. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld.

We zijn immers bezig met de vorming van mensen, die het grootste deel van hun leven nog voor zich hebben. Niet alleen de levensbeschouwelijke methode “Hemel en Aarde” en de diverse vieringen dragen hiertoe bij, maar vooral een opvoedingsklimaat met normen en waarden. Hierdoor creëert Het Tangramteam een sfeer waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren en naastenliefde aanwezig zijn.