Werken bij | Veelgestelde vragen | Contact

Een fijne en veilige omgeving

Kwaliteit en veiligheid

Het Tangram is door de onderwijsinspectie beoordeeld met de waardering goed. Het Tangram werkt met verschillende vakspecialisten, te weten: rekencoördinatoren, taalcoördinatoren, daltoncoördinatoren, gecertificeerde Rots & Water trainers​, vakdocenten bewegingsonderwijs, een leerkracht talent, een gedragsspecialist en een ICT’er. 

Zij zorgen voor een stukje beleid en uitvoering, doen regelmatig klassenconsultaties, coachen, volgen bijscholing en monitoren de grote lijnen van hun vakgebied.

Alle onze leerkrachten van de groepen 1/2 zijn gediplomeerd tot Specialist Jonge Kind. Er is veel expertise, waarmee wij de kwaliteit van ons Spelend leren hoog houden.

Onze leerkrachten geven korte, maar krachtige klassikale instructies, waardoor zij veel tijd overhouden om daarna instructie op maat te geven. 

"Wat fijn dat de gesprekken mét kinderen worden gevoerd, in plaats van over kinderen."

CITO

Om te controleren of onze leerlingen de aangeboden leerstof beheersen, worden er methode gebonden toetsen afgenomen. Vanaf groep 3 worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen van het CITO LOVS, om zo een reëel beeld te krijgen van ons onderwijs op leerling-, groeps-, én schoolniveau.

Alle groep leerlingen van Het Tangram doen ieder jaar mee met de centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd.

"Ik herken mijn kind helemaal in het rapport."

Veiligheid

Om te kunnen leren moet een leerling zich veilig voelen. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde. Als het contact tussen leerkrachten en leerlingen goed is, voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Het Tangram doet haar uiterste best om te zorgen voor een fijne sfeer in de groepen. Het was dan ook een groot compliment dat zowel de onderwijsinspectie als de Daltonvisiteurs na hun bezoek op Het Tangram lovende woorden spraken over het goede pedagogisch klimaat bij ons op school.

Om het pedagogisch klimaat goed te houden op Het Tangram, ondernemen wij de volgende acties:

  • Leerkracht-kind-gesprekken
  • Rots en waterlessen www.rotsenwater.nl
  • Duidelijke regels en afspraken
  • Het Tangram heeft een gedragsprotocol
  • Het observatie-instrument Zien! Wordt ingezet om het sociaal-emotioneel functioneren van onze leerlingen in beeld te brengen.
  • Tweejaarlijks wordt er een kwaliteitsonderzoek afgenomen, waarbij onder andere de  veiligheidsbeleving van onze leerlingen wordt gemeten.
  • Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons sociaal veiligheidsplan

"Ondanks de grootte van de school, voelt het hier klein."